Nagradne igre

Organizator (Merkat d. o. o.) lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

SPLOŠNO O SODELOVANJU V NAGRADNI IGRI:

 

Sodelovanje v nagradni igri, ki jo prireja podjetje Merkat d. o. o. na svoji Facebook strani (www.facebook.com/Darilazadojencke) je popolnoma prostovoljno.

Nagradne igre se lahko udeležijo vsi, ki so dopolnili 13 let starosti in imajo naslov za pošiljanje dostopen v Sloveniji.

Nagrade ni mogoče menjati za denar ali za druge artikle!

Merkat d. o. o. si pridržuje pravico javne objave nagrajencev.

 

Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat, in sicer za nagrado, za katero je bil najprej izžreban. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. Merkat d. o. o. ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. Zmagovalci žrebanja bodo o nagradi obveščeni z obvestilom na naši Facebook strani z imenom, s katerim so sodelovali v nagradni igri, najkasneje v desetih delovnih dneh od datuma žrebanja. Organizator bo v obvestilu navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko zmagovalec prevzame nagrado.

 

V kolikor se zmagovalec ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade v danem roku (7 dni), se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Merkat d. o. o. lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Organizator bo uporabljal posredovane osebne podatke sodelujočih tudi za namene promocije podjetja Merkat d. o. o. , v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko postavijo organizatorju na email naslovu merkat.doo@siol.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOVESTNOST PODATKOV:

 

Merkat d. o. o. si pridržuje pravico, da;

*pred žrebanjem izloči vse sodelujoče za katere upravičeno sumi, da sodelujejo preko lažnih imen in Facebook profilov!

*v primeru ugotovitve, da nagrajena oseba uporablja lažno ime, zavrne oddajo nagrade

*zavrne oddajo nagrade, če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili

* zavrne oddajo nagrade, če se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

*zavrne oddajo nagrade, če se naslov nagrajenca nahaja izven Slovenije.

*zavrne oddajo nagrade, če sumi na kakršnekoli kršitve avtorskih pravic

 

1.1.2014

Powered By OpenCart.
Darila za dojenčke © 2019 | Gostovanje in izvedba IT4Biz