Nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejema pogoje sodelovanja, ki so navedeni v tem pravilniku.

Merkat d. o. o., Stantetova 17, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator) lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil, na primer z objavo pravilnika na svoji Facebook strani www.facebook.com/darilazadojencke.

SPLOŠNO O SODELOVANJU V NAGRADNI IGRI NA SOCIALNIH OMREŽJIH:

Sodelovanje v nagradni igri, ki jo prireja Organizator na svoji Facebook (www.facebook.com/Darilazadojencke) ali Instagram strani (www.instagram.com/darilazadojencke) je popolnoma prostovoljno. Vsak udeleženec lahko v posamezni nagradni igri sodeluje samo enkrat. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.


Nagradne igre se lahko udeležijo vsi, ki so dopolnili 18 let starosti in imajo naslov za pošiljanje dostopen v Sloveniji. 
V primeru, ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook ali Instagram, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook ali Instagram pridružene profilu Darila za dojenčke, na katerem poteka nagradna igra, tako da so kliknile Like/ Sledi/ Všeč mi je,  razen če je pri razpisu nagradne igre navedeno drugače. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Merkat d. o. o., njihovi ožji družinski člani, poslovni partnerji organizatorja ter pravne osebe. Čas trajanje nagradne igre je naveden na samem besedilu nagradne igre. Navedeno je tudi, kdaj bo opravljen žreb.


Nagrajenci bodo izbrani naključno, z žrebom oziroma preko spletne platforme, ki omogoča žrebanje sodelujočih. Po žrebu se preveri, če udeleženec izpolnjuje razpisne pogoje. Vkolikor pogojev izžrebanec ne izpolnjuje, se žrebanje ponavlja, doker se ne izžreba osebe, ki pogoje izpolnjuje. 
Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat, in sicer za nagrado, za katero je bil najprej izžreban. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. Nagrade ni mogoče menjati za denar ali za druge artikle! Organizator ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. Zmagovalci žrebanja bodo o nagradi obveščeni z obvestilom na organizatorjevi Facebook ali Instagram strani z imenom, s katerim so sodelovali v nagradni igri, najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od datuma žrebanja. Organizator bo v obvestilu navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko zmagovalec prevzame nagrado oziroma kam naj javi podatke za dostavo paketa. 
Po prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan organizatorja obvestiti o prejemu nagrade, in sicer pisno preko e-naslova merkat.doo@siol.net ali preko katere od spletnih platform, kjer mora biti jasno razvidno, da gre za nagrajeno osebo.

V kolikor se zmagovalec ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade v 7 dneh oziroma v tem roku ne zagotovi potrebnih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka), se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradne igre (dostava, vodenje seznama nagrajencem, poročanje davčnim organom, kadar vrednost nagrade to zahteva...). Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Organizator ne bo uporabljal osebnih podatkov za noben drug namen, razen v primeru izrecne privolitve sodelujočih oziroma nagrajenca.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko postavijo organizatorju na email naslovu merkat.doo@siol.net. 

 

ISTOVESTNOST PODATKOV: 

Organizator si pridržuje pravico, da;

*pred žrebanjem izloči vse sodelujoče za katere upravičeno sumi, da sodelujejo preko lažnih imen ali dvojnih profilov, saj s tem kršijo pravilnik. Vsaka oseba sodeluje samo enkrat v posamezni nagradni igri.

*v primeru ugotovitve, da nagrajena oseba uporablja lažno ime, zavrne oddajo nagrade

*zavrne oddajo nagrade, če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili

* zavrne oddajo nagrade, če se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na pravilnik organizatorja nagradne igre.

*zavrne oddajo nagrade, če se naslov nagrajenca nahaja izven Slovenije.

*zavrne oddajo nagrade, če sumi na kakršnekoli kršitve avtorskih pravic

 *Če je nagrajenec oseba mlajša od 18 let.

 

IZBIRA NAGRAJENCA PREKO SPLETNE PLATFORME INSTAGRAM (MESEČNI ''TAGG''):

Za izbiro nagrajenca preko spletne platforme Instagram, kjer vsak prvi petek v mesecu organizator izbere avtorsko fotografijo in nagrajencu pošlje darilo, veljajo enaki pogoji kot pri nagradnih igrah na spletnih omrežjih z nekaj dopolnitvami in pojasnili navedenmi spodaj.

S sodelovanjem v nagradni igri ''Mesečni tagg'', se sodelujoči strinja z vsemi navedenimi pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah, ki so navedeni na tej strani.

Organizator prične z nagradno igro ''Mesečni tagg'', ko število ''taggov'' oz. ''označitev'' profila www.instagram.com/darilazadojencke (natančneje @darilazadojencke in #darilazadojencke) preseže 20 avtorskih fotografij različnih osebnih profilov na osebni strani oz ''Feedu'' (Storyi oz. Zgodbe so iz tega izuzete, saj trajajo le kratek čas). Vsak profil je v žreb vključen le enkrat, tudi če označi več svojih fotografij. Nato organizator vsak prvi petek v mesecu (ob pogoju, da je število sodelujočih 20 ali več) z žrebom izbere nagrajenca, ki izpolnjuje vse pogoje nagradnih iger.

V žreb so vključene samo avtorske fotografije, torej fotografije, ki jih sodelujoči posname sam oziroma ima za njih avtorske pravice. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri (tagganjem oz. označevanjem) zagotavlja, da so fotografije njegove in ima za njihovo objavo avtorske pravice. V primeru, da se izkaže, da fotografije niso v lasti sodelujočega, ima organizator pravico, da sodelujočega izloči iz žreba. V primeru kršenja avtorskih pravic sodelujočega, se organizator odpoveduje kakršnekoli odgovornosti in je za pravno-materialne posledice sodelujoči odgovoren sam.

V posamezno žrebanje so vključeni vsi profili, ki so v obdobju od zadnjega žrebanja objavili fotografije na svojem ''Feedu'', na katerih so označili Instagram profil Darila za Dojenčke z ozakama #darilazadojencke in  @darilazadojencke. Za sodelovanje v nagradni igri, morajo sodelujoči uporabiti obe označitvi.

S sodelovanjem v nagradni igri (tagganjem in označitvijo profila) sodelujoči dovoljujejo objavo fotografije v reklamne namene na platformah Facebook in Instagram, na primer na časovnici, v Story-ih, Zgodbah ipd.

28.3.2019

2023, Produkcija:  Sloway izdelava spletnih trgovin